1. Elu on kõige tähtsam. Me väärtustame igat elu ning püüame päästa ja säilitada elu olenenata asjaoludest.

2. Võrdsus. Me hindame iga elu võrdselt, ilma igasugust deskriminiseerimist.

3. Professionaalsus. Meie oskused, teadmised ja kogemused on kõrgel tasemel missiooni teostamiseks

4. Solidaarsus ja kaasaelamine. Me toetame kogukonna- ja solidaarsustunnet oma meeskonnas ja ka päästetu seas

5. Kohusetunne. Me vastutame oma tegude eest ja rakendame abinõusid riskide minimeerimiseks päästetöödel.

6. Koostöö ka kordinatsioon. Väärtustame koostööd teiste päästeorganisatsioonide ja riigiasutustega, et hädaolukordadele tõhusamalt reageerida.

7. Koolitus ja areng. Täiendame pidevalt oma oskusi ja teadmisi, et olla valmis igasugusteks väljakutseteks.

8. Eetika ja austus. Tegutseme kõrgeimate eetiliste standarditega ja austame iga päästetud inimest, säilitades nende väärikuse ja privaatsuse.