Iga Elu missioon
Меie organisatsiooni missiooniks on otsida ja päästa metsas või linnades kadunud inimesi, samuti luua turvaline keskkond ja ennetada juhuslikku hukkumist. Meie ülesanne on tagada igale inimesele võimalus pääsemiseks, olenemata olukorra keerukusest, kasutades empaatiat, professionaalsust ja pühendumust elude päästmisel.

Iga Elu visioon
Meie organisatsiooni visioon seisneb turvalise ja kaitstud keskkonna loomises. Püüame vähendada iga inimese kokkupuudet ohtudega võimalikult palju ning kui oht siiski tekib, tagada, et ta saaks kiiresti ja tõhusalt päästetud, olenemata olukorra keerukusest. Meie visioon hõlmab uuenduslike meetodite ja tehnoloogiate arendamist keskkonna ohutuse parandamiseks ning päästeoperatsioonide kiiruse ja tõhususe suurendamiseks. Samuti soovime suurendada inimeste teadlikkust ohtudest ja õpetada neile turvalise käitumise oskusi. Meie eesmärk on ennetada tragöödiaid ja säästa inimelusid.